Diakonia

Diakonia palvelee erityisesti niitä seurakuntalaisia, joita ei muilla työmuodoilla tavoiteta.

Tampere ja Pirkkala on jaettu nk. diakonia-alueisiin, lähes jokaisella alueella on vähintään yksi diakoni.

Tarvittaessa voit tiedustella ao. henkilöiltä tai seurakunnan toimistosta kuka on oman alueesi diakoni.

Diakonien puheenjohtaja
Jukka Similä
jukka.simila[@]saunalahti.fi

Diakonien varapuheenjohtaja
Anne Putkonen
anne-maria.putkonen[@]luukku.com

Ikääntyneet ja sairaat
Diakonit palvelevat kaikkia seurakuntalaisia mutta erityisesti ikääntyneitä, sairaita ja muita, jotka eivät pääse mukaan säännölliseen seurakuntayhteyteen.
Diakoni palvelee oman alueensa ikääntyneitä ja sairaita kotikäynneillä.
Diakonit jakavat ehtoollista kotikäynneillä, sairaaloissa, hoitokodeissa ja seurakunnan tilaisuuksissa.

Avustus
Diakonialla pyritään tukemaan seurakuntalaisten elämänhallintaa ohjaamalla apua tarvitsevia kestävän avun piiriin.
Akuuteissa tarpeissa seurakunnan toiminnan piirissä olevia tuetaan "ruokakassilla".
Palvelut »