Johtamisen työkalut

sjTyökalujen tavoitteena on terävöittää näkyä ja solunjohtajan merkitystä näyn saavuttamisessa, sekä antaa hyviä eväitä henkilökohtaiseen kasvuun ja solulaisten kasvattamiseen.

”Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta. Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde, ja sade antaa heille siunauksensa. Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa.” (Ps.84:6-8)

Tällä hetkellä ei järjestetä erillistä "Johtamisen työkalut" kurssia. Solunjohtajia ravitaan seuraavilla tavoilla:

Solunjohtajien viikonloppu tammikuussa (tiedotetaan erikseen)

Sielunhoidon perusteita voi opiskella/kerrata "Solunjohtaminen" kurssin uudella 2h opetusjaksolla (kysy lisää ko. kurssin johtajilta)

Keväisin järjestetään sielunhoitoseminaari. Päivä on suunnattu koko seurakunnalle mutta erityisesti solunjohtajille. Kunkin seminaarin tarkemmasta ajankohdasta ja sisällöstä tiedotetaan erikseen.