Solunäky

Jeesuksen solumalli

Jeesus antoi mallin opetuslapsien tekemisestä. Hän valitsi kaksitoista olemaan kanssaan, ja lähettääkseen heidät julistamaan. Heistä tuli Jeesuksen solu. Hän rakensi suhteen heihin ja osoitti heille rakkautta. Hän kutsui heitä ystävikseen. Hän valmisti heitä keskinäiseen yhteyteen. Hän sanoi opetuslapsilleen lähtiessään takaisin Isän luokse, että samalla tavoin kun Isä oli hänet lähettänyt, hän oli lähettävä opetuslapsensa.

Näky opetuslasten tekemisestä

Jeesus katseli kansanjoukkoja ja hänen tuli heitä sääli. Hän näki heidät hajallaan ja näännyksissä kuin lampaat ilman paimenta. Jeesus sanoi, että tuo lauma tarvitsee paimenia, elonkorjuu tarvitsee työmiehiä, elo on jo valmista. Jeesus ei lähtenyt itse heitä enää paimentamaan, vaan hän antoi tuon tehtävän opetuslapsilleen.

Jeesus  sanoi: ”Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.” (Matt. 28:19-20).

Uskomme, että tämä käsky on tarkoitettu jokaiselle uskovalle.

Solunäky on moninkertaistumisen näky

Jokainen voi kasvaa ihmisten voittajaksi, hengelliseksi isäksi tai äidiksi ja alkaa ohjata toisia elämässä eteenpäin (kasvuprosessista kerrotaan lisää täällä). Tällöin alkuperäisestä solusta muodostuu lopulta solunjohtajien tukisolu.

Mitä suurempi seurakunta on sitä helpommin yksi ihminen unohtuu. Solurakenne tekee seurakunnasta pienten toimivien yksikköjen yhteisön, jossa jokaisesta huolehditaan ja jossa jokainen kokee yhteyttä toisten uskovien kanssa. Lisäksi solurakenne mahdollistaa uusien uskovien vastaanoton ja hoitamisen.