Kasvuprosessi

Usko on luonteeltaan aktiivista. Jeesus kutsui opetuslapsiaan Seuratkaa minua.

Jeesuksen seuraaminen oli opetuslapsille hyvin käytännöllistä ja elämänläheistä. He seurasivat Jeesuksen esimerkkiä rukouksesta, Raamatun todeksi elämisestä, rakastamisesta, ihmissuhteista, Jumala-suhteesta ja ilosanoman välittämisestä eteenpäin.

Jumalan tahto on, että jokainen hänen lapsensa kasvaa ja vahvistuu hengellisesti. Kasvu ei tapahdu hetkessä, vaan se on prosessi. Uskomme, että jokainen voi kasvaa seuraavien opetuslasta tukevien askelien kautta.

Voittaminenkasvuprosessi
Seurakunnan tavoite on kasvaa uusista jäsenistä. Voittaminen on ystävien voittamista Jeesukselle. Ihmisten voittaminen on osa kaikkea seurakunnan elämää, ei erillinen toimintamuoto.

Vahvistaminen
Vahvistaminen on alkuun auttamista hengellisessä kasvussa, johtamista vapauteen vääristä tavoista, riippuvuuksista ja asenteista. Vahvistaminen perustuu Sanan opettamiseen ja Pyhän Hengen kokemiseen.

Varustaminen
Varustamme paimenuuteen ja palvelutehtäviin. Varustaminen on uusien johtajien valmentamista, niin että he kykenevät opetuslapseuttamaan uusia johtajia.

Valtuuttaminen
Valtuuttaminen on opetuslasten tukemista ja ohjaamista heidän aloittaessaan oman solunsa ja alkaessaan vuorostaan toimimaan opetuslapseuttajina.

Uusi solunjohtaja lähtee soveltamaan näitä neljää askelta oman solunsa kautta ja kokemaan sen, kuinka Jumala on hänen kanssaan.