Raamattu

Helluntaiherätyksessä pitäydytään uskonpuhdistuksen periaatteeseen siinä, että Raamattu on opin ja uskonelämän ainoa peruskirja (sola scriptura). Raamattu on kirjoitetussa muodossa tietyssä historiallisessa tilanteessa annettu Jumalan ilmoitus. Se on muuttumaton ja iankaikkinen Jumalan Sana. Pyhän Hengen johtamina ihmiset kirjoittivat sen Jumalan ilmoituksen, mikä on ihmiselle välttämätön, jotta hän voisi löytää tien Jumalan yhteyteen. Raamatun sana pysyy muuttumattomana kaikkina aikoina.

     Seurakunnassamme pidettyjä puheita aiheesta Raamattu:
     Ajatuksia Jumalan Sanasta
     Aarne Kontinen, 29.6.2008, video, 40 min.
     Ohjeita Raamatun tulkintaan
     Jarkko Lindqvist, 27.11.2010, audio, 41 min
     Elävä Sana
     Jarkko Lindqvist, 15.1.2011, audio, 34 minJumala

On olemassa yksi iankaikkinen Jumala, mutta Hänessä on kolmen iankaikkisen persoonan ykseys: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Voidaan puhua kolmiyhteisestä Jumalasta.

Isä
Jumala on iankaikkinen Isä, joka on luonut koko luomakunnan. Hän myös ylläpitää ja hallitsee kaikkea luomakuntaa. Jumala on pyhä ja vanhurskas (oikeamielinen). Hän on laupias ja armahtavainen ja Hän rakastaa luomaansa ihmistä. Jumala on Henki, ja hän on kaikkivoipa, kaikkitietävä ja kaikkialla oleva.

     Seurakunnassamme pidettyjä puheita aiheesta Isä:
     Jumalan uskollisuus
     Pekka Ylenius, 23.9.2006, audio, 47 min
     Millainen Jumala minulla on?
     Henry Mononen, 15.6.2008, video, 39 min
     Sillä minä, Herra, minä en muutu
     Jarmo Makkonen, 6.6.2010, video, 37 min

Poika
Jumalan Poika, Jeesus Kristus, on yhtä Isän kanssa ja on myös iankaikkinen Jumala. Jeesus Kristus tuli ihmiseksi lunastaakseen syntiinlankeemuksen tähden synnin alaisuuteen joutuneen ihmiskunnan. Hän kuoli vapaaehtoisesti ristillä ihmisen synnin tähden. Hän nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen ja istuu Isän, Jumalan oikealla puolella. Jeesus on tuleva takaisin noutamaan kaikki omansa luokseen iankaikkiseen elämään.

     Seurakunnassamme pidettyjä puheita aiheesta Poika:
     Karitsa valtaistuimella
     Juha Kotisaari, 27.1.2008, video, 36 min
     Jeesuksen tulemus
     Jarmo Makkonen, 25.7.2010, video, 38 min

Pyhä Henki
Jumalan Pyhä Henki on toiminut ja toimii yhdessä Isän ja Pojan kanssa. Hän on nyt maan päällä kirkastaakseen ihmisille Jeesuksen Kristuksen Vapahtajana. Pyhä Henki on mukana uudestisynnyttämässä ihmistä elävään toivoon. Jeesus kastaa uskovat Pyhällä Hengellä, jonka kautta hän saa voiman elää arkipäivää. Pyhä Henki varustaa Jeesukseen uskovan armolahjoilla seurakunnan rakentumiseksi. (1.Kor. 12:4-10). Pyhä Henki kasvattaa uskovien persoonallisuutta Jeesuksen antaman mallin mukaan. (Hengen hedelmät, Gal.5:22)

     Seurakunnassamme pidettyjä puheita aiheesta Pyhä Henki:
     Pyhällä Hengellä täyttyminen
     Eeva Seppäläinen, 22.3.2009, audio, 43 min
     Pyhällä Hengellä täyttyminen
     Usko Katto, 7.11.2010, video, 31 minUudestisyntyminen

Jumalan sana ja Jumalan Pyhä Henki vaikuttavat ihmisessä uskon. Kun ihminen ottaa sanan vastaan uskoen Jeesukseen Kristukseen omana Vapahtajanaan, hän saa synnit anteeksi yksin Jumalan armosta ja kokee uudestisyntymisen. Uudestisyntyminen on Jumalan teko ihmisessä uskon kautta. Siinä ihmiselle lahjoitetaan Jumalan vanhurskaus ilman ihmisen omia ansioita. Helluntaiherätys liittyy uskonpuhdistuksen periaatteisiin: yksin uskosta, yksin armosta (sola fide, sola gratia).

     Seurakunnassamme pidettyjä puheita aiheesta Uudestisyntyminen:
     Kutsu pelastukseen
     Jarmo Makkonen, 31.8.2006, audio, 44 min
     Valmistettu pelastus
     Jarmo Makkonen, 18.2.2007, audio, 46 min
     Uskon perusteet
     Kauko Hostikka, 4.5.2008, video, 34 minKaste

Uudestisyntymiseen kuuluu erottamattomasti kaste. Kun ihminen on saanut lahjaksi vanhurskauden uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, hänen tulee kastattaa itsensä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kaste kuvaa Kristukseen uskovan liittymistä Jeesuksen kuolemaan ja uskovan pukeutumista Kristukseen. Raamattu kuvaa kastetta hautaamisena, ja kaste tapahtuukin upottamalla kastettava kokonaan veteen tuon esikuvan mukaan. Kasteen kautta uskova liittyy paikallisen seurakunnan jäsenyyteen.

     Seurakunnassamme pidettyjä puheita aiheesta Kaste:
     Kristillinen kaste
     Jarmo Makkonen, 14.12.2008, video, 39 min
     Uskovien kaste
     Petteri Arasalo, 13.2.2011, video, 36 minSeurakunta

Kaikki Kristukseen uskovat kuuluvat yhteen seurakuntaan, Kristuksen ruumiiseen, jonka rajat eivät kulje paikallisten seurakunta- ja kirkkokuntarajojen mukaan. Jeesus itse tuntee oman seurakuntansa. Mutta tämä seurakuntayhteys voidaan kokea vain paikallisseurakuntayhteytenä. Paikallisseurakunnan yhteyteen tulevat ne, jotka ovat uskoneet Jeesukseen Kristukseen ja antaneet kastaa itsensä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Seurakunta koostuu vajavaisista ihmisistä, jotka elävät Jumalan anteeksiantamuksen ja armon varassa. Seurakunnan johdossa on Uuden testamentin mallin mukaan järjestetty vanhimmisto. Suomen paikalliset helluntaiseurakunnat ovat itsenäisiä ilman suomalaista tai kansainvälistä keskusjohtoa. Seurakuntien talous rakentuu vapaaehtoisten lahjojen varaan, jotka kerätään perinteisellä kolehdinkannolla. Seurakunnat ovat perustaneet valtakunnallisia yhdistyksiä hoitamaan yhteisiä käytännön asioita.

     Seurakunnassamme pidettyjä puheita aiheesta Seurakunta:
     Seurakunta - Kristuksen ruumis
     Eeva Seppäläinen, 11.7.2006, audio, 40 min
     Kristuksen seurakunta
     Pekka Ylenius, 15.7.2007, audio, 40 min
     Mikä on seurakunta? - seurakunnan 90-vuotisjuhlapuhe
     Usko Katto, 6.2.2011, video, 26 minEhtoollinen

Seurakunta viettää Herran ehtoollista Jeesuksen antaman esimerkin mukaan. Leivän ja viinin nauttiminen on Jeesuksen Kristuksen muistoateria, jossa Hän on itse läsnä. Ehtoollisessa julistetaan Jeesuksen kuolemaa ja sen kautta saatavaa syntien anteeksiantamusta. Ehtoolliselle voivat osallistua kaikki Jeesuksen opetuslapset, jotka uskovat Jeesukseen henkilökohtaisena pelastajana.

     Seurakunnassamme pidettyjä puheita aiheesta Ehtoollinen:
     Mitä ehtoollinen merkitsee
     Petteri Arasalo, 3.10.2010, video, 40 min