Miksi tarvitsen pelastusta?


Raamattu osoittaa, että jokainen ihminen on syntinen (Room. 3:23). Siksi Jumala lähetti ainoan Poikansa sovittamaan ihmisten rikokset ja pelastamaan heidän turmeltuneen sielunsa.
Jeesus kuoli kaikkien ihmisten puolesta ristillä. Tämä ilmaistaan myös pienoisevankeliumissa:
”… jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh 3:16)
Ilman sovituksen vastaanottamista kukaan ei voi päästä taivasten valtakuntaan, sillä syntiä ei voi viedä taivaaseen.

Miten voin pelastua?


Miten uskoon tullaan? Kun uskomme Jeesuksen sovitustyöhön ristillä, voimme yksinkertaisesti rukoilla Jumalalta syntejä anteeksi ja pyytää Jeesusta tulemaan elämämme Herraksi.
Tällöin ihminen uudestisyntyy eli tulee uskoon. Niiltä, jotka haluavat tulla uskoon, Jumala odottaa parannuksen tekemistä eli halua elämän muutokseen ja Jumalan mielen mukaiseen vaellukseen. Siihen Jumala on luvannut antaa voiman. ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.” (Joh. 1:12) Jumalan antama voima auttaa meitä luopumaan syntitottumuksista.

Miksi Jumala sallii niin paljon pahaa?


Raamatun mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen.
Evankeliumissa Jeesus kertoo Jumalasta, että hän on hyvä ja täydellinen (Matt. 5:48, Mark. 10:18). Johanneksen mukaan Jumala on rakkaus (1 Joh. 4:18). Meissä ihmisissä on paljon hyvää, mutta rehellisyyden nimessä on myönnettävä, että meissä on myös paljon pahaa, vihaa ja rakkaudettomuutta, paljon sellaista, mitä Jumala ei meihin ole tarkoittanut.
Jumala loi meidät alun perin itsensä kaltaiseksi eli hyviksi ja täydellisiksi, koska luotuaan maailman Jumala katsoi kaikkea ja totesi, että se oli sangen hyvä. Saatana kuitenkin houkutteli ihmisen kapinaan Jumalan hyvää ja täydellistä tahtoa vastaan, ja Jumalan kuva ihmisessä turmeltui. Välitön ja luottavainen yhteys, joka oli vallinnut Jumalan ja ihmisen välillä katkesi, ja pahuus löysi tiensä maailmaan.