Kurssin tarkoitus on antaa vastaus kysymykseen: Mitä Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa käytännössä?

UPUskon perusteet kurssin tavoitteena on että osallistuja vahvistuu Jeesuksen opetuslapsena, oppii tuntemaan Jumalaa ja ymmärtämään, mitä on olla Jumalan lapsi.

Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus" Joh.8:12

Kenelle kurssi on tarkoitettu?
Kurssi on tarkoitettu kaikille uskoville. Kurssi koostuu uskovalle hyvin tärkeistä jokapäiväisistä aiheista.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:
Lunastettu, Raamattu, rukous, kiusaukset, seurakunta, kaste, johdatus, Pyhä Henki, todistaminen

Kurssin laajuus on 10h. Kurssi katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, jos poissaoloja on korkeintaan 2 tuntia ja ne on korvattu lisätehtävillä. Jos ei pääse yhden kurssin aikana näin moneen opetukseen mukaan, niin tervetuloa kokemaan puuttuvat kerrat seuraavan kurssin aikana.

Kurssimaksu on 10 euroa.

Seuraavan kurssin ajankohta auki

Ilmoittautuminen
dd.mm. mennessä verkkolomakkeella »

Lisätiedot
Tätä kohtaa täydennetään myöhemmin.