Kristityn elämä -kurssi on jatkoa Uskon perusteet -kurssille. Kurssi on uudistunut ja perustuu uuteen Uskon askelissa -kirjaan.

keKurssin tarkoitus ja tavoite
Tavoitteena on että osallistuja löytää oman asemansa ja tehtävänsä Jeesuksen opetuslapsena: oman identiteetin vahvistuminen, luonteen kasvaminen ja tasapainoisen elämän löytäminen.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:
Kristillinen ihmiskäsitys: luotu, lunastettu ja asema Kristuksessa, itsetunto, seksuaalisuus ja ihmisenä eheytyminen, perhe, avioliitto ja naimattomuus, elämänhallinta, kristitty ja tiede.
Hengellisen kasvun tienviittoja: pyhitys, rukous tienä Jumalan läheiseen tuntemiseen, kristityn kärsimys, siunaus ja Jumalan huolenpito, palveleminen.

Pääsyvaatimukset
Suositellaan Uskon perusteet -kurssin suorittamista ennen tätä kurssia.

Kurssimaksu 20 euroa

Seuraavan kurssin ajankohta auki

Ilmoittautuminen
dd.mm. mennessä verkkolomakkeella

Lisätiedot
Tätä kohtaa täydennetään myöhemmin.