Syntiinlankeemuksen seurauksena yhteys ihmisen ja Jumalan välillä katkesi. Synti tuli Jumalan ja ihmisen väliin. Jeesus Kristus tuli ja otti pois maailman synnin (Joh 1:29), ettei yksikään, joka Häneen uskoo hukkuisi vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä (Joh 3:16)!

Jumala valmisti ihmiselle tien takaisin yhteyteensä. Yksi on välimies ihmisen ja Jumalan välillä (1.Tim.2:5), Jeesus Kristus. Kun ihminen siis kääntyy Jeesuksen puoleen, pyytää syntinsä anteeksi ja pyytää Jeesusta elämänsä herraksi, hän saa Jumalan lupauksen mukaisesti kaikki syntinsä anteeksi, syntyy uudesti ylhäältä ja Jeesus itse tulee hänen sydämeensä asumaan. Yhteys on siis kunnossa, kunnia Jumalalle!

2.Kor 5:17: "Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!" Kun ihminen, siis kuka tahansa ihminen, ottaa Jeesuksen vastaan omana henkilökohtaisena vapahtajanaan, hän saa uuden elämän, jonka siunauksista yksi on yhteys Jumalan kanssa. Jeesus korjasi yhteyden kaksituhatta vuotta sitten Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jumalan puolelta asiat ovat siis kunnossa, mutta entä sinun ja minun puolelta? Oletko pyytänyt Jeesusta elämäsi herraksi? Oletko saanut syntisi anteeksi? Jumala haluaisi, että kaikki ihmiset pelastuisivat (1.Tim 2:4).

Tänään on otollinen hetki, tänään on pelastuksen päivä (2.Kor 6:2)!

RUKOUS:


Taivaallinen Isä, Tulen luoksesi Jeesuksen nimen ja veren kautta, tiedän, että olen syntinen ihminen. Anna minulle minun syntini anteeksi armosi ja Jeesuksen Kristuksen työn tähden.

Rakas Jeesus, tule minun elämäni herraksi, käännyn pois vanhasta ja haluan elää nyt sinulle. Uskon, että kuolit juuri minun syntieni tähden ja että nousit ylös antaaksesi minulle uuden elämän. Otan vastaan sinut nyt sydämeni Herraksi ja henkilökohtaiseksi vapahtajakseni! Aamen.

Jos rukoilit äskeisen rukouksen kokosydämisesti, niin olet juuri syntynyt uudesti ylhäältä. Sinun syntisi on annettu anteeksi! Jumala on nyt Isäsi ja sinä Hänen lapsensa. Julistan synninpäästösi sinulle Jeesuksen työn tähden.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

MITEN ETEENPÄIN?


Uskoontulon jälkeen on hyvä etsiä uskovia ystäviä, jotka voivat tukea sinua päätöksessäsi. Yksi tapa on tulla seurakunnan tilaisuuksiin toisten saman päätöksen tehneiden joukkoon. Voit myös tulla mukaan Uskon Perusteet -luentokurssille (lisätietoja täältä).