Koti- ja sairaalakäynnit

Omaisten pyynnöstä tai tarpeen mukaan diakonit vierailevat kodeissa, sairaaloissa tai muissa laitoksissa, joissa he pyynnöstä jakavat ehtoollista.

Diakonit tekevät tervehdyskäyntejä lähinnä yli 70-vuotiaiden seurakuntalaisten koteihin. Sen lisäksi he tukevat ja auttavat seurakunnan vanhuksia käytännön asioiden järjestelyissä.

Uudet avun tarvitsijat voivat ottaa yhteyttä diakonien yhdyshenkilöihin.

Myös pastorit ja vanhimmat voivat tehdä koti- ja sairaalakäyntejä. Pastori voi antaa sielunhoidollista tukea potilaalle ja perheelle sairauden ja elämänkriisien keskellä.

Syntymäpäivät

Seurakunnan edustaja (srk:n vanhin, diakoni tai pastori) tulee mielellään yli 70-vuotiaiden syntymäpäiväjuhliin ja seurakunnan puolesta annetaan lahja. Seurakunta lähestyy merkkipäiviään viettäviä  kotiin lähetettävällä kirjeellä etukäteen.

Rukousaiheet

Voit lähettää rukousaiheesi palautelomakkeella »