Solunjohtaja on seurakunnan paimen, joka toimii solussaan myös seurakunnan opettajana. Samalla tapaa kuin esimerkiksi diakonit, henkilö saa valtuudet toimia solunjohtajana seurakuntaa johtavilta paimenilta.

Solun aloittamisen edellytykset

- Tampereen Helluntaiseurakunnan jäsenyys
- Solunjohtaminen-kurssi aloitettu ja sitoutunut käymään sen loppuun
- Tukisoluun kuuluminen
- Verkostojohtajan lupa
(tukisolunjohtaja kysyy)

Alla oleva selostus verkostojohtajan ja tukisolunjohtajan määritelmistä ja vastuista selventää asioita lisää.

Verkostojohtaja

Verkostojohtaja on soluverkostoa johtava pastori. Todennäköisin verkostojohtajasi löytyy seuraavan suuntaa antavan vastuunjaon avulla: Jarkko Lindqvist (nuoret miehet / nuoret), Hannakaisa Shehu (naiset), Petteri Arasalo (vanhemmat miehet, vanhemmat pariskunnat), Usko Katto (nuoret aikuiset / muut). Pastoreiden yhteystiedot. Verkostojohtajan vastuut:

- verkostojohtaja päättää siitä, kuka voi aloittaa solunjohtajana
- verkostojohtaja päättää mahdollisista poikkeuksista Solunjohtaminen-kurssin pääsyvaatimusten suhteen
- solusta erottaminen seurakuntakuritoimenpiteenä voi tapahtua vain verkostojohtajan toimesta

Tukisolunjohtaja

Tukisolunjohtaja on solunjohtaja, jonka solussa on vähintään yksi solunjohtaja. Tukisolunjohtajan tehtäviä:

- pyytää verkostojohtajalta luvan uuden solun perustamiseen (solulaisensa puolesta)
- on uuden solunjohtajan tukena solun perustamisen suunnittelussa ja alkuvaiheissa
- huolehtii soluunsa kuuluvan solunjohtajan jaksamisesta